ES Projektai

PROJEKTAS „LAUGEA NARIŲ IR PARTNERIŲ EKSPORTO PLĖTROS SKATINIMAS JUNGIANTIS Į TARPTAUTINIUS KLASTERIUS IR TINKLUS“

Projekto tikslas yra skatinti į eksportą orientuoto Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų klasterio (toliau – LAUGEA) tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekte numatytose veiklose siekiama paskatinti Lietuvos vidurio ir vakarų (toliau – VVL) regione veikiančių mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)  stiprinimą, LAUGEA eksportuojančių klasterio narių, partnerių MVĮ…

PROJEKTAS „LIETUVOS AUTODALIŲ GAMINTOJŲ IR EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJOS TARPTAUTINĖS TINKLAVEIKOS, ĮSITRAUKIMO Į MTEPI PARTNERYSTĖS TINKLUS SKATINIMAS“

Projektas padės stiprinti verslo pozicijas tarptautinėse vertės grandinėse, paskatins MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus. Dalyvaujant MTEPI iniciatyvų renginiuose, bus tikimasi surasti partnerių klasteriui bei jo nariams tarptautinėse MTEPI programose, pasirašyti susitarimus su tarptautiniais partneriais bei pateikti paraišką konkrečiai MTEPI iniciatyvai. Renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis,…

LAUGEA sėkmingai išnaudoja galimybes Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija trečią kartą sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant kurti naujas intelektines transporto sistemas“ pagal priemonę InoConnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0129. Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT). Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų…

Projekto “Verslo Klasteris LT“ Įgyvendinimas

2019 m. rugpjūčio 8 d. pradėtas įgyvendinti projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0035 „LAuGEA klasterio narių naujų eksporto rinkų vystymas, įsitraukiant į tarptautines tinklų grandines“, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“. Projekto biudžetas – 505 485,23 Eur. Iš Europos regioninės…

Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

Jau antrą kartą, Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija (LAuGEA), sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių transporto sistemų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0075. Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).LAuGEA asociacija – vienas iš…
Laikotarpis
Projektai
Nuo 2017-07-04
„Lietuvos įmonių, veikiančių transporto priemonių dalių gamybos srityje, įvedimo į naujas rinkas“. Versli Lietuva.
Nuo 2017-07-01
„Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0010), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.
Nuo 2016-12-01
„Autodalių klasterio eksporto didinimas skatinant naujų eksporto rinkų paiešką ir esamų rinkų išlaikymą“ (Nr. S-03.2.1-LVPA-K-807-01-0021), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Verslo klasteris LT“.
Nuo 2016-11-29
„Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“ (Nr. 01.2.1-LVPA-V- 842-01- 0002), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „InogebLT“.
2014-10-01 / 2015-01-31
„UAB „Klaipėdos Eoltas“ žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas, taikant imitacinį verslo modelį“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-653), finansuojamas įgyvendinant 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inočekiai LT“.
2014-10-01 / 2015-01-31
„Probleminių UAB „Jupojos technika“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, įtakojančias įmonės konkurencingumą ir pelningumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-575), finansuojamas įgyvendinant 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inočekiai LT“.
Laikotarpis
Konferencijos, parodos, verslo misijos
2017-09-27/30
Verslo misija „Eksporto skatinimas“ . Paroda „Automechanika“ (PAR).
2017-09-21/22
Konferencija „5th Cluster Matchmaking Conference: Bringing Cluster Collaboration to the Next Level“ (Vokietija).
2017-09-06/09
Paroda „Elmia Husvagn Husbil“ (Švedija).
2017-06-08/09
Konferencija „Experiences on Sustainable Models and Building Longer Term Partnerships“ (Norvegija).
2017-05-07/09
Paroda „Automechanika Dubai“ (JAE).
2016-11-08/10
Verslo misija „Innovation in Automotive Aftermarket“ (Islandija).
2016-09-19/20
Konferencija „4th Cluster Matchmaking Conference“ (Lenkija).
2016-09-13/17
Paroda „Automechanika Frankfurt“ (Vokietija).
2016-08-24/27
Paroda „MIMS Automechanika“ (Maskva).
2016-06-07/09
Paroda „Automechanika Birmingham“ (Jungtinė Karalystė).
2015-11-30 / 2015-12-04
Verslo misija „Eksporto skatinimas“ (Švedija).
2015-09-15/19
Tarptautinė klasterių konferencija „BSR STARS Cluster-to-Cluster Conference“ (Danija).
2015-02-23/28
Verslo misija „Eksporto skatinimas“ (Vokietija).
2015-04-10 / 2015-04-14
Paroda „AUTOMEC“, jungtinis stendas (Brazilija).
Laikotarpis
Susitikimai su tarptautiniais partneriais
2016-04-01/07
Susitikimas su „Espelandconsulting“ AS atstovais (Norvegija).
2015-09-23/26
Susitikimas su „BF logistics“ LLC atstovais (Ukraina).
2015-06-10/16
Susitikimas su „UGEC“ Co. Atstovais (Egiptas).
2015-02-02/06
Susitikimas su „Baldwin“ atstovais (Marokas).
2014-06-04/07
Susitikimas su „TMD Friction Group“ DON eksporto vadybininku.
Laikotarpis
Narystė, bendradarbiavimas
Nuo 2017 m.
Lietuvos klasterių asociacijos (LCA).
Nuo 2017 m.
Dalyvavimas LR Ūkio ministerijos klasterių politikos formavimo darbo grupės veikloje.