Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

Jau antrą kartą, Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija (LAuGEA), sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių transporto sistemų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0075. Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).LAuGEA asociacija – vienas iš lyderiaujančių tarpsektorinių verslo klasterių Lietuvoje, todėl aktyviai siekia surasti partnerių klasteriui ir jo nariams taip pat ir tarptautiniu mastu. Dėl to efektyviai išnaudojamas dalyvavimas EĮT renginiuose, kurių metu ieškoma galimybių įsijungti į tarptautines ES MTEPI programas su užsienio partneriais (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). Tokių projektinių iniciatyvų dėka, klasteris gali plėtoti MTEPI projektus, susijusius su naujų transporto technologijų, produktų ir procesų bei transporto sistemų valdymo metodų kūrimu ir diegimu į rinką. Siekiama paskatinti žinioms imlaus transporto srities verslo kūrimąsi bei didelį potencialą turinčių transporto įmonių plėtrą.EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:- intelektinės transporto sistemos,- transporto įrenginių gamyba ir diegimas,- ITS sistemų ir jų karkasų prototipų kūrimas ir pan.Taip pat siekiama susitelkti į transporto įmonių klasterizacijos stiprinimą, skatinti transporto įmonių integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus bei skatinti investicijas į transporto sistemų ir technologijų MTEP ir inovacijas.Projekto metu planuojama dalyvauti septyniuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija, Vengrija.Numatoma projekto pabaiga – 2019.11.25.Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20.609,52 Eur.Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.Jau antrą kartą, Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija (LAuGEA), sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių transporto sistemų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0075. Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).LAuGEA asociacija – vienas iš lyderiaujančių tarpsektorinių verslo klasterių Lietuvoje, todėl aktyviai siekia surasti partnerių klasteriui ir jo nariams taip pat ir tarptautiniu mastu. Dėl to efektyviai išnaudojamas dalyvavimas EĮT renginiuose, kurių metu ieškoma galimybių įsijungti į tarptautines ES MTEPI programas su užsienio partneriais (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). Tokių projektinių iniciatyvų dėka, klasteris gali plėtoti MTEPI projektus, susijusius su naujų transporto technologijų, produktų ir procesų bei transporto sistemų valdymo metodų kūrimu ir diegimu į rinką. Siekiama paskatinti žinioms imlaus transporto srities verslo kūrimąsi bei didelį potencialą turinčių transporto įmonių plėtrą.EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:- intelektinės transporto sistemos,- transporto įrenginių gamyba ir diegimas,- ITS sistemų ir jų karkasų prototipų kūrimas ir pan.Taip pat siekiama susitelkti į transporto įmonių klasterizacijos stiprinimą, skatinti transporto įmonių integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus bei skatinti investicijas į transporto sistemų ir technologijų MTEP ir inovacijas.Projekto metu planuojama dalyvauti septyniuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija, Vengrija.Numatoma projekto pabaiga – 2019.11.25.Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20.609,52 Eur.Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.Jau antrą kartą, Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija (LAuGEA), sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių transporto sistemų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0075. Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).LAuGEA asociacija – vienas iš lyderiaujančių tarpsektorinių verslo klasterių Lietuvoje, todėl aktyviai siekia surasti partnerių klasteriui ir jo nariams taip pat ir tarptautiniu mastu. Dėl to efektyviai išnaudojamas dalyvavimas EĮT renginiuose, kurių metu ieškoma galimybių įsijungti į tarptautines ES MTEPI programas su užsienio partneriais (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). Tokių projektinių iniciatyvų dėka, klasteris gali plėtoti MTEPI projektus, susijusius su naujų transporto technologijų, produktų ir procesų bei transporto sistemų valdymo metodų kūrimu ir diegimu į rinką. Siekiama paskatinti žinioms imlaus transporto srities verslo kūrimąsi bei didelį potencialą turinčių transporto įmonių plėtrą.EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:- intelektinės transporto sistemos,- transporto įrenginių gamyba ir diegimas,- ITS sistemų ir jų karkasų prototipų kūrimas ir pan.Taip pat siekiama susitelkti į transporto įmonių klasterizacijos stiprinimą, skatinti transporto įmonių integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus bei skatinti investicijas į transporto sistemų ir technologijų MTEP ir inovacijas.Projekto metu planuojama dalyvauti septyniuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija, Vengrija.Numatoma projekto pabaiga – 2019.11.25.Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20.609,52 Eur.Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.