PROJEKTAS „LAUGEA NARIŲ IR PARTNERIŲ EKSPORTO PLĖTROS SKATINIMAS JUNGIANTIS Į TARPTAUTINIUS KLASTERIUS IR TINKLUS“

Projekto tikslas yra skatinti į eksportą orientuoto Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų klasterio (toliau – LAUGEA) tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekte numatytose veiklose siekiama paskatinti Lietuvos vidurio ir vakarų (toliau – VVL) regione veikiančių mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)  stiprinimą, LAUGEA eksportuojančių klasterio narių, partnerių MVĮ įsitraukimą į tarptautines tinklų grandines, didinti jų žinomumą, siekiant pritraukti tarptautinius partnerius ir užsakovus. Įgyvendinant šį projektą tikimasi padidinti įmonių, veikiančių VVL regione, kartu su klasteriu tarptautinį žinomumą, eksporto augimą ir didėjantį tarptautinį konkurencingumą.

Projekto finansavimo šaltinis – Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto vertė – 503.289 Eur

Skirtas finansavimas – 319.689 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2024/04 -2026/02.