LAUGEA sėkmingai išnaudoja galimybes Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija trečią kartą sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant kurti naujas intelektines transporto sistemas“ pagal priemonę InoConnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0129.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).

Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija (LAuGEA) yra tarpsektorinis verslo klasteris, jungiantis su automobilių pramone susijusias Lietuvos įmones bei mokslo institucijas. Pasitelkiant mokslinį potencialą, klasterio dėka jame dalyvaujančios įmonės užtikrina didesnes produkcijos kūrimo, išbandymo, realizavimo vietinėje ir užsienio rinkose galimybes, efektyvesnį kaštų valdymą. Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas intelektinių transporto sistemų ir gamybos įrenginių kūrimui. Siekiant tapti konkurencingais rinkoje bei plėtoti renkos poreikius atitinkančius sprendimus bei paslaugas, būtina išnaudoti MTEPI iniciatyvų teikiamas galimybes bei plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje.

Dėl to efektyviai išnaudojamas dalyvavimas EĮT renginiuose, kurių metu ieškoma galimybių įsijungti į tarptautines ES MTEPI programas su užsienio partneriais (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). Tokių projektinių iniciatyvų dėka LAUGEA gali padėti įmonėms plėtoti MTEPI projektus, susijusius su naujų technologijų, produktų ir procesų kūrimu ir diegimu į rinką.

EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

(a) intelektinės transporto sistemos,

(b) transporto įrenginių gamyba ir diegimas,

(c) ITS plėtra,

(d) ITS sistemų ir prototipų kūrimas ir pan.

Projekto metu planuojama dalyvauti penkiuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Rusija, Vokietija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kinijos Liaudies Respublika, Jungtinės Meksikos Valstijos.

Numatoma projekto pabaiga – 2022-11-30.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20459,88 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.