PROJEKTAS „LIETUVOS AUTODALIŲ GAMINTOJŲ IR EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJOS TARPTAUTINĖS TINKLAVEIKOS, ĮSITRAUKIMO Į MTEPI PARTNERYSTĖS TINKLUS SKATINIMAS“

Projektas padės stiprinti verslo pozicijas tarptautinėse vertės grandinėse, paskatins MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus. Dalyvaujant MTEPI iniciatyvų renginiuose, bus tikimasi surasti partnerių klasteriui bei jo nariams tarptautinėse MTEPI programose, pasirašyti susitarimus su tarptautiniais partneriais bei pateikti paraišką konkrečiai MTEPI iniciatyvai. Renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis, įmonėmis, klasteriais), kurie plėtoja MTEPI veiklas šiose srityse: intelektinės transporto sistemos, transporto įrenginių gamyba ir diegimas, inovatyvių technologijų procesų valdymas, prototipų kūrimas ir pan.

Projekto finansavimo šaltinis – Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto vertė – 17 234 Eur

Skirtas finansavimas – 14 649 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2023/09 -2025/09.