Projekto “Verslo Klasteris LT“ Įgyvendinimas

2019 m. rugpjūčio 8 d. pradėtas įgyvendinti projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0035 „LAuGEA klasterio narių naujų eksporto rinkų vystymas, įsitraukiant į tarptautines tinklų grandines“, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“. Projekto biudžetas – 505 485,23 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimui suma sudaro –  294 947,98 Eur.Projekto tikslas – vystyti LAuGEA klasterio, vienijančio autodalis gaminančias ir eksportuojančias MVĮ, narių eksporto rinkas, įsiliejant į tarptautinius tinklus. Projekto įgyvendinimas, paremtas klasterio sinergija, užtikrins galimybę klasterio nariams stiprinti esamą poziciją užsienio rinkose bei plėsti pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksportą didžiausią eksporto potencialą turinčiose Lietuvos Respublikos tikslinėse eksporto rinkose, pristatant produkcijos paketą „Truck Parts Powered by LAuGEA (TPPL)“, atliekant išsamius potencialių eksporto rinkų tyrimus, įdarbinant kvalifikuotus eksporto ekspertus, vykdant rinkodaros veiklas produkcijos paketo žinomumo didinimui, naujų klasterio narių pritraukimui bei įsitraukimui į „NEXUS Automotive International“ tarptautinį tinklą. Projekto įgyvendinimas apima laikotarpį nuo 2019-08-08 iki 2020-09-30.