ES Projektai

PROJEKTAS „LAUGEA NARIŲ IR PARTNERIŲ EKSPORTO PLĖTROS SKATINIMAS JUNGIANTIS Į TARPTAUTINIUS KLASTERIUS IR TINKLUS“

Projekto tikslas yra skatinti į eksportą orientuoto Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų klasterio (toliau – LAUGEA) tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekte numatytose veiklose siekiama paskatinti Lietuvos vidurio ir vakarų (toliau – VVL) regione veikiančių mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)  stiprinimą, LAUGEA eksportuojančių klasterio narių, partnerių MVĮ…
Laikotarpis
Projektai
Nuo 2017-07-04
„Lietuvos įmonių, veikiančių transporto priemonių dalių gamybos srityje, įvedimo į naujas rinkas“. Versli Lietuva.
Nuo 2017-07-01
„Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0010), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.
Nuo 2016-12-01
„Autodalių klasterio eksporto didinimas skatinant naujų eksporto rinkų paiešką ir esamų rinkų išlaikymą“ (Nr. S-03.2.1-LVPA-K-807-01-0021), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Verslo klasteris LT“.
Nuo 2016-11-29
„Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“ (Nr. 01.2.1-LVPA-V- 842-01- 0002), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „InogebLT“.
2014-10-01 / 2015-01-31
„UAB „Klaipėdos Eoltas“ žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas, taikant imitacinį verslo modelį“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-653), finansuojamas įgyvendinant 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inočekiai LT“.
2014-10-01 / 2015-01-31
„Probleminių UAB „Jupojos technika“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, įtakojančias įmonės konkurencingumą ir pelningumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-575), finansuojamas įgyvendinant 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inočekiai LT“.
Laikotarpis
Konferencijos, parodos, verslo misijos
2017-09-27/30
Verslo misija „Eksporto skatinimas“ . Paroda „Automechanika“ (PAR).
2017-09-21/22
Konferencija „5th Cluster Matchmaking Conference: Bringing Cluster Collaboration to the Next Level“ (Vokietija).
2017-09-06/09
Paroda „Elmia Husvagn Husbil“ (Švedija).
2017-06-08/09
Konferencija „Experiences on Sustainable Models and Building Longer Term Partnerships“ (Norvegija).
2017-05-07/09
Paroda „Automechanika Dubai“ (JAE).
2016-11-08/10
Verslo misija „Innovation in Automotive Aftermarket“ (Islandija).
2016-09-19/20
Konferencija „4th Cluster Matchmaking Conference“ (Lenkija).
2016-09-13/17
Paroda „Automechanika Frankfurt“ (Vokietija).
2016-08-24/27
Paroda „MIMS Automechanika“ (Maskva).
2016-06-07/09
Paroda „Automechanika Birmingham“ (Jungtinė Karalystė).
2015-11-30 / 2015-12-04
Verslo misija „Eksporto skatinimas“ (Švedija).
2015-09-15/19
Tarptautinė klasterių konferencija „BSR STARS Cluster-to-Cluster Conference“ (Danija).
2015-02-23/28
Verslo misija „Eksporto skatinimas“ (Vokietija).
2015-04-10 / 2015-04-14
Paroda „AUTOMEC“, jungtinis stendas (Brazilija).
Laikotarpis
Susitikimai su tarptautiniais partneriais
2016-04-01/07
Susitikimas su „Espelandconsulting“ AS atstovais (Norvegija).
2015-09-23/26
Susitikimas su „BF logistics“ LLC atstovais (Ukraina).
2015-06-10/16
Susitikimas su „UGEC“ Co. Atstovais (Egiptas).
2015-02-02/06
Susitikimas su „Baldwin“ atstovais (Marokas).
2014-06-04/07
Susitikimas su „TMD Friction Group“ DON eksporto vadybininku.
Laikotarpis
Narystė, bendradarbiavimas
Nuo 2017 m.
Lietuvos klasterių asociacijos (LCA).
Nuo 2017 m.
Dalyvavimas LR Ūkio ministerijos klasterių politikos formavimo darbo grupės veikloje.